Godziny otwarcia pon-pt 6-22, sob 8-16
Zadzwoń i umów się na wizytę 18 471 16 16
homelink
anim 03
anim 01
anim 02
mechanika pojazdowa
Stacja kontroli pojazdów HABART

Na życzenie klienta wystawiamy także faktury VAT. Podane ceny są kwotami brutto.

Stacja kontroli Habart prowadzi kompleksowe przeglądy pojazdów.

Cennik badań technicznych jest ceną ustawową i wynosi odpowiednio:

1 Okresowe badanie techniczne: Ceny brutto
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t dmc, pojazd trójkołowy powyżej 0,4t mw 98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t dmc 153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16t dmc, ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t dmc 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5t do 6t dmc 50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t dmc 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t dmc 78,00
1.1 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t dmc 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t dmc 177,00
1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
1.13 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzenia egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzu w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczności spalin 14,00
2.7 poziomu hałasu 20,00
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.1 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą(dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologicznych):
3.1 motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 116,00
3.2 samochód osobowy ,autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t dmc, pojazd trójkołowy powyżej 0,4t mw 169,00
3.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t dmc 232,00
3.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16t dmc, ciągnik samochodowy balastowy 297,00
3.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 327,00
3.6 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t dmc 92,00
3.7 przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5t do 6t dmc 134,00
3.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t dmc 165,00
3.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t dmc 170,00
3.1 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t dmc 269,00
3.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t dmc 297,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za bad. specj.) 114,00
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8 o którym mowa w art.81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 60,00
6.1 pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągania przyczepy 35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonania czynności na drodze 21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48,00
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41,00
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7 wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9 sprawdzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5t dmc, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 255,00
 
Copyright © 2024 Habart - auto, diagnostyka, service - Powroźnik.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja E-LIME.